Jazyk svatého Jana

komiks filharmonie

Dětský komiks pro doprovodný program k 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Jazyk svatého Jana

Autor názvu, námětu, libreta, textů: M. Pášma
Ilustrace: R. Broschardt
Produkce: Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost, 2021
Formát: A5, počet stran: 16

Základní informace

Komiks vznikl jako edukační a propagační materiál ke komponovanému pořadu Jazyk svatého Jana autorů M. Pášmy, T. Illeho a R. Broschardta, vytvořeného pro Plzeňskou filharmonii při příležitosti 300. výročí blahořečení Sv. Jana Nepomuckého.

Historické prameny a legenda

Příběh Sv. Jana Nepomuckého je popsán na české wikipedii

Pár slov ke komiksu

Mým milým úkolem bylo vytvořit kresby k dětskému komiksu o významné postavě české historie, svatém Janu Nepomuckém. Práce na historickém tématu je vždy velmi zábavná, protože je třeba držet se nějakých dobových reálií, v tomto případě druhé poloviny 14. století. Ty je potřeba nalézat, ať už se jedná o architekturu nebo kostýmy. Charakter postav jsem kreslil zcela volně s vizuálním naznačením jejich kladných nebo záporných rolí.

Nejprve jsem obrázky naskicoval podle scénáře, který jsem postupně dostával. Vzniklo tak 33 obrázků. Jakmile byly upraveny podle připomínek, mohl jsem začít pracovat na barevné plně digitální verzi komiksu. Při výrobě jsem používal kompletní balík programů Adobe a grafický tablet.

Komiks je určen především dětskému čtenáři, ale určitě si jej mohou přečíst i dospělí. Kdo bez zaváhání bude znát jméno českého krále a jeho druhé královské manželky nebo pražského arcibiskupa oné doby? Co je to milostivé léto, kdo jsou Cyriaci nebo kde byl nakonec Jan pohřben? Komiks sice nemůže nahradit hlubší text s dobovým kontextem, ale dokáže ve zhuštěné podobě rychle převyprávět základní příběh patrona české země tak, jak se skutečně stal. Obrázky komiksu nenabízí komfort hraného filmu, ale nutí čtenáře používat vlastní neurony a domýšlet si neviditelné sekvence příběhu. Účelem vydané tiskoviny bylo a je připomenutí významné postavy českých dějin sv. Jana Nepomuckého a vyvolat vzpomínky na hudební zážitky z komponovaného pořadu plzeňských filharmoniků.

A jedna zajímavost. Všichni známe sochy svatého Jana rozeseté po českém venkově a městech, umístěné na mostech nebo v blízkosti řek. Barokní umělci oné doby zpodobňovali světce s vousy, jeden od druhého kopírovali podobu. Ve skutečnosti však Jan Nepomucký vousy nenosil. Tuto malou chybu opravuje náš komiks :-)

Více ilustrací k prohlédnutí najdete na mém instagramu

Alt Obálka komiksu Jazyk svatého Jana

Alt Skica komiksu Jazyk svatého Jana
Alt Barevný panel komiksu Jazyk svatého Jana Alt Instagram Jazyk svatého Jana

Předchozí příspěvek